Ciută.Cristina.info

Materiale utile – competente digitale

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL


Aviz I.S.J. Dolj

Inspector de specialitate

Prof. Diana Ciorbagiu-Naon1 OCTOMBRIE 2009 – 31 august 2010

INSTITUTII PARTENERE:

1. SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 26 CRAIOVA, DOLJ

Nr………/…………………………

DIRECTOR,                                     COORDONATOR DE PROIECTE SI PROGRAME,

PROF. PETRINA PETRICICA                                PROF. MIOARA GEORGESCU

2.GRUPUL SCOLAR FORESTIER CAMPINA, PRAHOVA

Nr………/…………………………

DIRECTOR,                                                   COORDONATOR DE PROIECTE SI PROGRAME,

PROF. DR. GHEORGHE RANCU                                      PROF. DANIELA-MARIA SOVAIALA

3. COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI” BUCURESTI

Nr………/…………………………

DIRECTOR,

PROF. ADRIANA STOICA

DENUMIREA PROIECTULUI:

“INTEGRAREA   ELEVILOR   ROMI SI A CELOR   CU DIZABILITATI PRIN   MATEMATICA   IN INTERCULTURALITATE”

Domeniul si tipul de educaţie in care se încadrează:

 • Domeniul: stiintific, de specialitate si cultural-artistic, pentru drepturile omului
 • Tipuri de educaţie: Educaţie pentru dezvoltare personală

Educaţie inter şi multiculturală

Tipul de proiect:

Proiect national, intre 3 scoli din 3 judete diferite (Dolj, Prahova, Bucuresti), cu cicluri de    invatamant diferite (gimnazial, liceal), cu elevi de etnii diferite (romani si romi), o parte dintre ei fiind cu dizabilitati

APLICANTUL:

 1. Şcoala nr. 26 Craiova, Dolj ( Craiova, Dolj, Str. Banu Stepan, nr.20, cod 200819,

Tel. 0351.441.862, Fax  0251.463.175, e-mail: mioritzageorgescu@yahoo.fr )

 • Director:  prof. Petrina Petricica
 • Coordonator de proiecte şi programe: prof. Mioara Georgescu

Coordonatorul proiectului:

 • prof. Mioara Georgescu

Cadre didactice implicate:

 • prof. Mioara Georgescu
 • prof. Madalina Vladut
 • prof. Emil Musat
 • prof. Zoran Ionica
 • prof. Octavian Malinas
 • prof. Lavinia Demetrescu
 • prof. Tudor Bobei
 • prof. Iuliana Durau
 • prof. Marian Nedelica
 • prof. Gabriel Nedelica
 1. Grupul Scolar Forestier Campina, Prahova (Campina, Prahova, B-dul. Carol I, nr. 31,

Tel. 0244.336.521, Fax 0244.375.908, e-mail: grupscolarforestier@yahoo.com )

 • Director: prof. Gheorghe Rancu
 • Coordonator de proiecte si programe: prof. Daniela-Maria Sovaiala

Coordonatorul proiectului:

 • prof. Elena Necula

Cadre didactice implicate:

 • prof. Elena Necula
 • prof. Daniela-Maria Sovaiala
 • prof. Mariana Radu
 • prof. Oana Ispas
 • prof. Daniela Stanciu
 • prof. Cristina Ionita
 • prof. Valentin Anghel
 • prof. Margareta Stefan
 1. Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Bucuresti (Bucuresti, sector 6, Str. Aleea Pravat, nr. 24)
 • Director: prof. Adriana Stoica

Coordonatorul proiectului:

 • prof. Paula Nica

Cadre didactice implicate:

 • prof. Paula Nica
 • prof. Adriana Stoica
 • prof. Roxana Kifor
 • prof. Florica Capitaneanu
 • prof. Parscheva Galusca
 • prof. Andreea Stratila
 • prof. Anca Barbu
 • prof. Magdalena Radu
 • prof. Daniela Parsca
 • prof. Nuta Durbaca

ARGUMENT

Ideea libertăţii marchează timpul acestui început de mileniu. Nimic nu justifică tinereţea individului între zidurile inospitaliere ale unei colectivităţi artificiale. Copii, tineri, adulti, norme sau instituţii, cu toţii au dreptul la o dezvoltare liberă. Contextul actual trebuie să fie  favorabil încurajarării şi susţinerii dezvoltării libere a fiecărui individ în parte.

Prin urmare, în contextul unei societăţi în continuă schimbare, învăţământul românesc trebuie să-şi asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. Din această perspectivă, parteneriatul educaţional devine o proprietate a strategiilor orientate către educarea tinerilor.

Coeziunea şi eficienţa grupului participant la parteneriat sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicaţi: asigurarea egalităţii şanselor în educaţie pentru copiii de etnii diferite (romani si romi) sau cu cerinte educationale speciale (copii cu dizabilitati); revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare; promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; încurajarea iniţiativei şi a participării; dezvoltarea cooperării şi a colaborării intre tineri de diferite etnii.

De asemenea, progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai înaltă a acţiunilor omeneşti. De aceea, am considerat că este necesar să dezvoltăm potenţialul creator al elevilor, să le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci printr-un concurs interscoli care să le permită să abordeze sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie şi la posibilităţile lor creative, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie şi, foarte important,  să-i încurajeze să-şi depăşească timiditatea, teama de a nu greşi, de ridicol.

Lumea copilăriei si adolescentei, cu valorile sale, oferă tinerilor multiple posibilităţi de a crea la nivel matematic şi plastic, de a se exprima prin poezie, muzica si dans, de  aceea este bine ca ei sa fie stimulati să absoarbă tot ceea ce ea oferă.

ANALIZA  SWOT A PROIECTULUI  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL INTEGRAGREA ELEVILOR ROMI SI  A CELOR CU DIZABILITATI PRIN  MATEMATICA IN INTERCULTURALITATE

PUNCTE  TARI:

 • Ø aspiraţia pentru perfecţionare a cadrelor didactice din cele trei scoli;
 • Ø iniţiativa şi disponibilitatea cadrelor didactice de a participa la parteneriate educaţionale, concursuri;
 • Ø numeroase colaborări ale celor trei unitati de invatamant, la nivel local si naţional.

PUNCTE  SLABE:

 • Ø Conservatorismul manifestat de unele cadre didactice şi slaba preocupare pentru utilizarea unor tehnici şi instrumente moderne / alternative de stimulare a creativităţii elevilor;
 • Ø Lipsa conexiunii la internet a unor elevi, a unor cadre didactice.

OPORTUNITĂŢI:

 • Ø Implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional între diverse instituţii de învăţământ;
 • Ø Stimularea creativităţii elevilor prin participarea la concursuri scolare

AMENINŢĂRI:

 • Ø Imposibilitatea desfăşurării unor activităţi on-line din cauza lipsei conexiunii la internet a unor elevi si cadre didactice.

SCOPUL

 • Ø stimularea creativităţii elevilor în domeniul matematic si artistic;
 • Ø dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolilor de a desfăşura activităţi cu caracter interdisciplinar, centrate pe abordarea valorilor fundamentale ale copilăriei;
 • Ø monitorizarea întregii activităţi prin realizarea unei expozitii, in cele trei scoli, cu toate lucrările copiilor si cu fotografii.

OBIECTIVE

 • Ø să promoveze interdisciplinaritatea ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor;
 • Ø să realizeze schimburi de experienţă eficiente între cele trei unităţi de învăţământ, elevii şi cadrele didactice implicate;
 • Ø să compună probleme, eseuri despre cele mai des utilizate numere din operele literare (poveşti, basme), amuzamente matematice;
 • Ø să–şi evidenţieze talentul artistic prin poezie, muzica si dans, în realizarea unor desene / colaje despre drepturile copiilor si tinerilor, despre anii de scoala, despre varsta copilariei si adolescentei.

RESURSELE PROIECTULUI

RESURSE UMANE:

v COORDONATORI AI  PROIECTULUI:

Prof. Mioara Georgescu–profesor de matematica, Scoala cu cls.I-VIII Nr. 26, Craiova

Prof. Elena Necula–profesor de matematica, Grupul Scolar Forestier, Campina

Prof. Paula Nica–profesor de matematica, Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”, Bucuresti

v GRUP  TINTĂ:

 • 45 cadre didactice (cate 15 din fiecare scoala)
 • 50 elevi ai claselor V-VIII (romani si romi)
 • 100 elevi ai claselor IX-XIII (cate 50 din fiecare liceu, 20 dintre ei fiind cu dizabilitati)

RESURSE TEMPORALE:

v DURATA  PROIECTULUI:

1 octombrie 2009 – 31 august 2010

DESFĂŞURAREA ŞI MONITORIZAREA

Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

Proiectul se va derula în perioada 1 octombrie 2009 – 31 august 2010, cuprinzând 5 etape:

 1. etapa de proiectare

(1 octombrie – 1 noiembrie 2009)

–   proiectarea acordului de parteneriat educaţional şi obţinerea avizărilor din partea celor 3 scoli si ISJ Dolj;

 1. etapa de mediatizare, cunoastere/interrelationare intre membrii grupului tinta si organizare a unor dezbateri despre drepturile copilului (1 noiembrie – 31 decembrie 2009), precum si a unui simpozion national pentru cadrele didactice, referitor la exemple de bune-practici, proiecte, parteneriate menite sa ajute la integrarea elevilor romi si a celor cu dizabilitati (mai 2010)

–   promovarea proiectului de parteneriat:

 • la nivelul celor trei şcoli: prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral, Comitetul de părinţii;
 • la nivelul fiecaruia din cele 3 judete: prin Cercul pedagogic de matematica;

–         cunoastere/interrelationare: schimb de adrese de e-mail, corespondenta, schimb de fotografii, constituirea unui forum de discutii intre elevii si profesorii din cele 3 scoli

–         dezbateri despre drepturile copilului: se vor organiza in toate cele trei scoli de Ziua drepturilor copilului (20 noiembrie 2009) mese rotunde, urmand a se trimite de la unii la altii materiale  realizate cu acest prilej de parteneri (lucrari, fotografii)

–         simpozion national pentru cadrele didactice: va fi gazduit de Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”, Bucuresti in luna mai 2010 (20.05.2009), pregatirea acestuia urmand a se desfasura in perioada 15.04.2010-20.05.2009, iar diseminarea rezultatelor in intervalul 20.05.2010-31.05.2010

 1. etapa de înscriere şi  de desfăşurare a Concursului Interscoli

(1 ianuarie – 1 iunie 2010)

– înscrierea participanţilor, pe baza fişei de înscriere, la una sau maimulte secţiuni ale concursului. Această manifestare se adresează elevil or claselor V – VIII si IX-XII, care se pot înscrie, la una dintre cele trei secţiuni: matematică; poezie, muzica si dans; desen / colaj . Fiecare cadru didactic îndrumător, din oricare dintre cele trei scoli poate participa la una sau mai multe secţiuni, abordând una sau mai multe  dintre temele propuse;

– redactarea lucrărilor participante la concurs;

– desfasurarea sectiunii de matematica la colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Bucuresti;

– desfasurarea sectiunii de poezie, muzica si dans la Scoala nr. 26   Craiova

– desfasurarea sectiunii de desen/colaj la Grupul Scolar Forestier  Campina– se va realiza o expozitie care va fi intineranta prin cele 3 scoli

 1. etapa de evaluare şi mediatizare a rezultatelor Concursului Interscoli (1 iunie – 15 iunie 2010)

– se vor acorda premiile  I, II, III, menţiune pentru fiecare nivel de clasă şi sectiune si diplome de participare cadrelor didactice îndrumătoare

 1. club de vacanta (pe perioada vacantelor scolare: de Craciun-decembrie 2009, de Pasti-aprilie 2010, de vara-15 iunie–31 august 2010)

–       excursii reciproce – elevii si profesorii vor fi cazati la familiile elevilor si profesorilor din scolile gazda

–       expozitie itineranta de fotografii ilustrative pentru toate activitatile derulate in proiect

SECŢIUNEA I  – MATEMATICĂ

 • Ø clasele V – VIII si IX-XII:

–         compunerea a trei probleme, cât mai originale, cu caracter practic;

–         eseu despre numerele cel mai des utilizate în operele literare (poveşti, basme);

–         probleme distractive;

–         amuzamente matematice ( în versuri sau proză)

SECŢIUNEA a II- a  – POEZIE, MUZICA SI DANS

 • Ø clasele V – VIII si IX-XII:

–         muzica si dansuri traditionale populare specifice romanilor si rromilor cu prilejul diferitelor sarbatori

SECŢIUNEA a III- a  – DESEN / COLAJ

 • Ø clasele V – VIII si IX-XII:

–         desene, postere, afise, colaje, machete, costume referitoare la drepturilor tuturor copiilor, adolescentilor si tinerilor, indiferent de etnie

Calendarul activitatilor

Etapa Activitatea Perioada Responsabil
I Un parteneriat pentru toti si pentru fiecare

proiectarea acordului de parteneriat educaţional şi obţinerea avizărilor din partea celor 3 scoli si ISJ Dolj

1.10.2009-

-1.11.2009

M. Georgescu, E. Necula, P. Nica
II Afla ce e nou despre parteneriatul Integrarea elvilor romi si a celor cu dizabilitati prin matematica in interculturalitate

mediatizare la nivelul celor 3 scoli

1.11.2009-

31.12.2009

G. Nedelica,

M. Radu,

A. Barbu

II

Va informam despre parteneriatul

Integrarea elvilor romi si a celor cu dizabilitati prin matematica in interculturalitate

mediatizare la nivelul celor 3 judete

1.11.2009-

31.12.2009

T. Bobei,

D. Stanciu,

F. Capitaneanu

II Internetul-fereastra spre cunoastere si interrelationare

schimb de corespondenta intre membrii grupuli tinta

1.11.2009-

31.12.2009

E. Musat,

C. Ionita,

D. Parsca

II Ziua drepturilor copilului

mese rotunde, dezbateri despre drepturile pe care le au copiii, tinerii si adolescentii

20.11.2009 O. Ispas,

T. Bobei,

A.Stratila

II Simpozion national pentru cadrele didactice, referitor la exemple de bune-practici, proiecte, parteneriate menite sa ajute la integrarea elevilor romi si a celor cu dizabilitati – scoala gazda: Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Bucuresti 15.04.2010-31.05.2010 A.Stoica

M. Georgescu, E. Necula, P. Nica

M.Radu

III Concursul interscoli de matematica 1.01.2010-

-1.06.2010

M. Georgescu, E. Necula, P. Nica,

L. Demetrescu,R.Kifor

III Concursul interscoli de poezie, muzica si dans 1.01.2010-

-1.06.2010

O. Ispas, I. Durau,

M. Nedelica,

N. Durbaca

III Concursul interscoli de desen/colaj 1.01.2010-

-1.06.2010

C. Ionita, Z. Ionica,

P. Galusca

IV Festivitatea de premierea

jurizare, confectionare si trimitere diplome

1.06.2010-

15.06.2010

M. Georgescu, E. Necula, P. Nica,

O. Malinas, M. Radu,

D. Sovaiala

V Club de vacanta-excursie Craiova-Campina (Valea Prahovei) 16.06.2010-18.06.2010 M. Vladut, D. Sovaiala,

M.Stefan

V Club de vacanta-excursie Campina- Craiova 28.06.2010-30.06.2010 M. Vladut, V. Anghel,

M. Stefan

V Club de vacanta-excursie Craiova-Bucuresti 15.07.2010-

17.07.2010

E. Musat, A. Barbu
V Club de vacanta-excursie Bucuresti-Craiova 29.07.2010-

31.07.2010

M. Vladut, M. Radu
V Club de vacanta-excursie Campina-Bucuresti 20.12.2009-

22.12.2009

D. Sovaiala, D. Parsca
V Club de vacanta-excursie Bucuresti- Campina (Valea Prahovei) 15.08.2010-

17.08.2010

V. Anghel, A. Stratila
V Sa ne amintim impreuna

Expozitie intineranta de fotografii

29.08.2010-

31.08.2010

Z. Ionica, M. Georgescu, E. Necula, P. Nica,

EVALUAREA PROIECTULUI

INDICATORI  DE  PERFORMANŢĂ

 • Numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă;
 • Colaborarea cadrelor didactice implicate în proiect;
 • Interesul pentru proiect, motivarea şi soluţionarea problemelor;
 • Impactul acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunităţii;
 • Impactul expozitiei cu fotografii despre proiect asupra promovării imaginii şcolii.

DISEMINAREA PROIECTULUI

 • Valorificarea directă, prin participarea nemijlocită la elaborarea unor materiale despre dezvoltarea creativităţii elevilor;
 • Valorificarea indirectă, prin publicaţii destinate profesorilor, elevilor, părinţilor, persoanelor de decizie (directori de şcoli) şi prin seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri organizate în cadrul Comisiilor metodice, Consiliului profesoral, sedinţelor cu părinţii, Cercului pedagogic

08/12/2009 - Posted by | Grup Scolar Forestier Campina | ,

2 comentarii »

 1. cat punctaj ai pentru acest proiect?

  Comentariu de loredana | 29/01/2010 | Răspunde

  • Nu inteleg intrebarea.Astept detalii.

   Numai bine.

   Comentariu de crysinfo | 11/02/2010 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: