Ciută.Cristina.info

Materiale utile – competente digitale

Concursul de Informatica Aplicata


Regulamentul de desfăşurare a Concursului de Informatică Aplicată

Art. 1 Concursul de Informatică Aplicată se desfăşoară pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare aprobat de M.E.C.T.S.

Art. 2 Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

a) Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor pentru elevii claselor IX-XII care studiază la clasă TIC ca disciplină obligatorie în anul şcolar curent.

b) Aplicaţii în C#, clasele IX-XII.

Art. 3 În cadrul ambelor secţiuni vor fi admise doar lucrări care nu au fost prezentate în anii precedenţi la acest concurs sau care au fost premiate la un alt concurs de profil.

Art. 4 Desfăşurarea şi organizarea concursului:

 • Etapa pe şcoală: Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală, numită prin decizia conducătorului unităţii şcolare, cuprinde 2-4 profesori de specialitate cu drept de notare şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii de învăţământ.
 • Etapa locală (comună, oraş, sector): Comisia de organizare și evaluare pentru etapa locală este avizată  de către inspectorul şcolar de specialitate şi are aceeaşi structură ca şi comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală. În comisie sunt cuprinși profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesională, numărul acestora fiind în funcție de  numărul  elevilor participanţi. Calitatea de preşedinte revine inspectorului şcolar de specialitate, iar cea de vicepreşedinte unui profesor metodist numit de inspectoratul şcolar.
 • Etapa judeţeană / pe municipiul Bucureşti: Comisia  de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană (a municipiului Bucureşti) are structura asemănătoare cu cea a comisiei pentru etapa locală, este propusă de inspectorul de specialitate şi aprobată de către inspectorul şcolar general. Inspectorul şcolar general adjunct pentru curriculum este preşedintele comisiei judeţene/municipiului București, iar inspectorul de specialitate este vicepreşedinte.
 • Etapa naţională: Comisia Centrală de Organizare și Evaluare este formată din cadre didactice de specialitate, cu experienţă în predarea disciplinei TIC şi a modulului C#. Aceasta este propusă de Inspectorul General de specialitate Informatică din M.E.C.T.S. și aprobată de M.E.C.T.S.

Art. 5 Participarea la etapa naţională a concursului:

1. Secţiunea Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor:

 • Comisia Naţională de TIC propune pentru anul următor numărul de locuri alocat fiecărui judeţ pe baza performanţelor obţinute. Propunerea va fi aprobată de Comisia Naţională de TIC şi va fi publicată până la data desfăşurării etapei judeţene a concursului. În funcţie de rezultatele obţinute în anul anterior la etapa naţională a concursului, numărul de locuri poate creşte sau descreşte. Numărul minim pentru fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti va fi de un participant, iar numărul maxim este de zece participanţi.
 • Concurenţii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
 • Comisia Judeţeană de Organizare și Evaluare va valida lista elevilor participanţi.
 • Situaţiile speciale vor fi analizate şi soluționate de Comisia Centrală de Organizare și Evaluare.
 • Listele cu participanţii la etapa naţională vor fi trimise inspectorului de specialitate din judeţul organizator şi Inspectorului General din M.E.C.T.S. în maxim 5 zile de la desfăşurarea etapei judeţene.

2. Secţiunea C#

 • Fiecare Comisie Judeţeană va transmite Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare proiectele calificate pentru faza naţională.
 • La secţiunea C# proiectele sunt individuale.
 • Lista cu proiectele participante la etapa naţională va fi transmisă inspectorului de specialitate din judeţul organizator şi Inspectorului General din M.E.C.T.S. în maximum o săptămână de la desfăşurarea etapei judeţene.
 • Proiectele selectate la faza judeţeană pot fi îmbunătăţite de către participanţi, dar nu schimbate, pentru a fi prezentate la etapa naţională.
 • Proiectele calificate pentru etapa naţională, în forma finală, vor fi trimise Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare, până cel târziu cu o săptămână înainte de data începerii etapei naționale, în format electronic.
 • Jurizarea proiectelor calificate la faza naţională, nu se realizează în prezenţa candidaţilor. Pentru jurizare, membrii  Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare, Secţiunea C#, se vor întruni în preziua probei practice.
 • Ponderea notei rezultate în urma jurizării proiectului va reprezenta 40% din punctajul final.
 • Ponderea notei rezultate în urma probei practice va reprezenta 60% din punctajul final.

Art. 6 Probele concursului se desfăşoară astfel:

1. Secţiunea Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor:

 • proba teoretică: test grilă, cu un număr de 50 de itemi, cu alegere simplă sau multiplă.
  • elevii clasei a IX-a vor susţine testul grilă cu itemi din programa şcolară a clasei a IX-a (Se va utiliza Office 2007 şi Windows Vista)
  • elevii claselor X-XII vor susţine testul grilă cu itemi din programele şcolare ale claselor a IX-a şi a X-a. (Pentru  clasa a X-a se va utiliza Office 2007 şi Windows Vista)
 • proba practică:
  • elevii claselor IX-X vor rezolva pe calculator un set de cerinţe din programa şcolară a clasei respective, elaborat  de comisia de concurs. (Se va utiliza Office 2007 şi Windows Vista)
  • elevii claselor XI-XII vor prezenta un proiect specific programei şcolare corespunzătoare specializării clasei din care provine elevul, elaborat pe baza unei teme/cuvânt cheie, anunţate în  luna decembrie a fiecărui an şcolar, de către Comisia Naţională de TIC.

Pentru anul școlar 2010-2011 tema este: Dezvoltare personală și carieră

 

2. Secţiunea C#

 • probă practică: crearea unei aplicaţii C# pe o temă stabilită de către Comisia Centrală de Organizare și Evaluare
 • probă proiect

Pentru anul școlar 2010-2011 tema pentru proiect este: Asistent tehnico-didactic

(un produs informatic care să poată fi utilizat în proiectarea și desfășurarea lecțiilor, în organizarea portofoliilor etc.)

 

În pregătirea probelor din cadrul secțiunii C# se vor avea în vedere cu prioritate următoarele:

 • Prezentarea unui mediu de programare vizual, operaţii şi unelte specifice ale acestuia
 • Elemente de programare orientată pe obiecte în context vizual
 • Construirea interfeţei utilizator (ferestre, controale, meniuri, bare de unelte, obiecte grafice)
 • Accesarea şi prelucrarea datelor
 • Dezvoltarea şi prezentarea unei aplicaţii în mediu vizual

Dispoziţii finale

Art. 7 La etapa națională a concursului, lotul fiecărui judeţ/ municipiului Bucureşti va fi însoţit de un profesor.

Art. 8 Rezultatele concursurilor şi concluziile comisiilor, la etapele judeţeană şi naţională, vor fi date publicităţii.

Art. 9 La etapa naţională, ierarhia premianţilor se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare aprobat de M.E.C.T.S.

Art. 10 Prezentul regulament poate fi modificat cu acordul  Comisiei Naţionale de TIC.


Print

Reclame

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: