Ciută.Cristina.info

Materiale utile – competente digitale

Regulamentul de desfăşurare a Concursului de Informatică Aplicată


Regulamentul de desfăşurare a

Concursului de Informatică Aplicată

Art. 1 Concursul de Informatică Aplicată se desfăşoară pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare aprobat de M.E.C.I.

Art. 2 Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

a) Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, pentru elevii claselor IX-XII care studiază la clasă TIC ca disciplină obligatorie în anul şcolar curent.

b) Aplicaţii în C#, clasele IX-XII.

Art. 3 În cadrul ambelor secţiuni vor fi admise doar lucrări care nu au fost prezentate în anii precedenţi la acest concurs.

Art. 4 Desfăşurarea şi organizarea concursului:

 1. Etapa pe şcoală: Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală, numită prin decizia conducătorului unităţii şcolare, cuprinde 2-4 profesori de specialitate cu drept de notare şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii de învăţământ.
 2. Etapa locală (comună, oraş, sector): Comisia pentru etapa locală este avizată  de către inspectorul şcolar de specialitate şi are aceeaşi structură ca şi comisia pentru etapa pe şcoală. În comisie sunt cooptaţi profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesională, numărul acestora fiind proporţional cu numărul  elevilor participanţi. Calitatea de preşedinte revine inspectorului şcolar de specialitate, iar cea de vicepreşedinte unui profesor metodist numit de inspectoratul şcolar.
 3. Etapa judeţeană / pe municipiul Bucureşti: Comisia judeţeană (a municipiului Bucureşti) are structura asemănătoare cu cea a  comisiilor pentru etapa locală şi este propusă de inspectorul de specialitate şi aprobată de către inspectorul şcolar general. Inspectorul şcolar general adjunct pentru curriculum este preşedintele  comisiei judeţene/municipale Bucuresti, iar inspectorul de specialitate este vicepreşedinte.
 4. Etapa naţională: Comisia naţională de concurs este formată din cadre didactice de specialitate, cu experienţă în predarea disciplinei TIC şi a modulului C#. Comisia naţională de concurs este propusă de Inspectorul General de specialitate informatică şi aprobată de M.E.C.I. Preşedintele comisiei este un cadru didactic universitar.

Art. 5 Participarea la etapa naţională a concursului:

1. Secţiunea Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor:

 1. Comisia Naţională de concurs propune pentru anul următor numărul de locuri alocat fiecărui judeţ pe baza performanţelor obţinute. Propunerea va fi aprobată de Comisia Naţională de TIC şi va fi publicată până la desfăşurarea etapei judeţene a concursului. În funcţie de rezultatele obţinute în anul anterior la etapa naţională a concursului, numărul de locuri poate creşte sau descreşte. Numărul minim pentru fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti va fi de un participant, iar numărul maxim este de zece participanţi.
 2. Concurenţii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
 3. Comisia judeţeană va valida lista elevilor participanţi.
 4. Situaţiile speciale vor fi analizate şi rezolvate de Comisia Naţională de TIC.
 5. Listele cu participanţii la etapa naţională vor fi trimise inspectorului de specialitate din judeţul organizator şi Inspectorului General din M.E.C.I. în maxim 5 zile de la desfăşurarea etapei judeţene.

2. Secţiunea C#

 1. Fiecare Comisie Judeţeană va transmite Comisiei Naţionale cel mult cinci proiecte clasate pe primele locuri în urma desfăşurării etapei judeţene.
 2. La secţiunea C# proiectele sunt individuale.
 3. Comisia Naţională de concurs va ierarhiza şi selecta primele 42 de proiecte dintre cele primite pentru a participa la etapa naţională.
 4. Lista cu proiectele participante la etapa naţională va fi transmisă inspectorului de specialitate din judeţul organizator şi Inspectorului General din M.E.C.I. în maxim o săptămână de la desfăşurarea etapei judeţene.
 5. Proiectele selectate pot fi îmbunătăţite de către participanţi, dar nu schimbate, pentru a fi prezentate la etapa naţională.

Art. 6 Probele concursului se desfăşoară astfel:

1. Secţiunea Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor:

 • proba teoretică: test grilă, cu un număr de 50 de itemi, cu alegere simplă sau multiplă.

–  elevii clasei a IX-a vor susţine testul grilă cu itemi din programa şcolară a clasei a IX-a

–  elevii claselor X-XII vor susţine testul grilă cu itemi din programele şcolare ale claselor a IX-a şi a X-a

 • proba practică:

–  elevii claselor IX-X vor rezolva pe calculator un set de cerinţe din programa şcolară a clasei respective, elaborat  de comisia de concurs.

–  elevii claselor XI-XII vor prezenta un proiect specific programei şcolare corespunzătoare specializării clasei din care provine elevul, elaborat pe baza unui cuvânt cheie anunţat la începutul lunii decembrie a fiecărui an şcolar, de către Comisia Naţională de TIC.

2. Secţiunea C#

 • probă practică: crearea unei aplicaţii C# pe o temă stabilită de către comisia naţională de concurs.
 • prezentarea proiectului elaborat pe baza unei teme anunţate cel târziu până la începutul lunii decembrie a fiecărui an şcolar, de către Comisia Naţională de TIC.

Dispoziţii finale pentru ambele secţiuni

Art. 7 Lotul fiecărui judeţ/ municipiul Bucureşti va fi însoţit de un profesor.

Art. 8 Rezultatele concursurilor şi concluziile comisiilor, la etapele judeţeană şi naţională, vor fi date publicităţii.

Art. 9 La etapa naţională ierarhia premianţilor se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare aprobat de M.E.C.I.

Art. 10 Prezentul regulament poate fi modificat cu acordul  Comisiei Naţionale de TIC şi intră în vigoare începând cu anul şcolar următor.

Publicitate

2 comentarii »

 1. SE VA UTILIZA OFFICE 2007 LA TOATE CLASELE?

  Comentariu de POPESCU ALINA | 10/11/2009 | Răspunde

  • Cum adica la toate clasele?Reformuleaza, te rog.

   Comentariu de crysinfo | 14/11/2009 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: